Loovuslapse huviringides
toetame loovuse ja mitmekülgsete tegevuste abil laste muusikalist ja käelist arengut